Kriterler

Yönlendirme

Bölüm
Detay
K/D
Kriter
Şirket Politikaları
Çevre politikaları
Kapsam
Şirket, çevre politikasını paylaşıyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, su ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, iklim değişikliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, enerji ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, biyoçeşitlilik ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, atık yönetimi ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, tehlikeli maddeler ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili konuları içeriyor.
Sosyal politikaları
Kapsam
Şirket, sosyal politikasını paylaşıyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, insan hakları ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, ürün güvenliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, müşteri gizliliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, paydaş katılımı ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, veri güvenliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, müşteri ve toplum ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, çocuk işçilik ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, zorla çalıştırma ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, örgütlenme özgürlüğü ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, ayrımcılık yapılmaması ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, cinsiyet eşitliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, çalışan gizliliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili konuları içeriyor.
Yönetişim politikası
Kapsam
Şirket, yönetişim politikasını paylaşıyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, yönetim kurulunda çeşitlilik ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, risk yönetimi ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, tedarikçi politikası ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, iş etiği ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, yolsuzlukla mücadele ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, yönetici ücret ve primleri ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, bağışlar ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, ilgili taraflarla işlemler ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan şirket politikası, yedekleme planlaması ile ilgili konuları içeriyor.
Tedarik zinciri politikası
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri politikasını paylaşıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri politikası, çevresel konuları içeriyor.
Derinlik
Tedarik zinciri politikası sosyal konuları içeriyor.
Derinlik
Tedarik zinciri politikası yönetişim konularını içeriyor.
Paydaş Katılımı
Paydaş haritası
Kapsam
Şirket, paydaş haritasını paylaşıyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, çevre ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, kamu/medya ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, toplum ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, sivil toplum kuruluşları ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, devlet ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, müşteriler ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, tedarik zinciri ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, çalışanlar ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan paydaş haritası, hissedarlar ile ilgili konuları içeriyor.
Paydaş hedefleri
Kapsam
Şirket, paydaşları ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çevre ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, kamu/medya ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, toplum ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sivil toplum kuruluşları ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, devlet ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, müşteriler ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlar ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, hissedarlar ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Önemlilik
Önemlilik matrisi
Kapsam
Şirket, önemli konuları seçme sürecini paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, önemli konuların bir listesini paylaşıyor.
Derinlik
Paylaşılan liste, çevresel konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan liste, sosyal konuları içeriyor.
Derinlik
Paylaşılan liste, yönetişim ile ilgili konuları içeriyor.
Kapsam
Şirket, önemlilik matrisini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, kendisi için önemli konuların değerlendirmesini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaşlar için önemli konuların değerlendirmesini paylaşıyor.
Kilit Performans Göstergeleri
Çevresel
Kapsam
Şirket, çevre ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, su ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlar ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, enerji ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, atık yönetimi ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, biyoçeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tehlikeli maddeler ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Sosyal
Kapsam
Şirket, sosyal konularla ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, cinsiyet eşitliği ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ürün sorumluluğu ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Yönetişim
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, yönetim kurulunda çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yaş açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, görev süresi açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, deneyim açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, cinsiyet açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, coğrafya açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, etnik köken açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, geçmiş ve eğitim açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş ilişkileri açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, yönetici ücret ve primleri için kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri için finansal kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri için finansal olmayan kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri için çevre ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri için sosyal konular ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri için yönetişim ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, uyumluluk ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, etik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yolsuzlukla mücadele ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarikçi davranış kuralları ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
Hedefler
Çevresel hedefler
Kapsam
Şirket, çevresel hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, su ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlar ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, enerji ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, atık yönetimi ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, biyoçeşitlilik ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tehlikeli maddeler ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Değer zinciri için çevresel hedefler
Kapsam
Şirket, değer zinciri için çevre ile ilgili hedefleri paylaşıyor.
Çevresel ekosistem
Kapsam
Şirket, çevresel ekosisteme yönelik hedeflerini paylaşıyor.
Sosyal hedefler
Kapsam
Şirket, sosyal hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çeşitlilik ile ilgili hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, insan hakları ve iş gücü uygulamaları ile ilgili hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ürün tasarımı ve portföyü ile ilgili hedeflerini paylaşıyor.
Değer zinciri için sosyal hedefler
Kapsam
Şirket, değer zinciri için sosyal hedeflerini paylaşıyor.
Toplumsal
Kapsam
Şirket, toplumu güçlendirme ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Yönetişim hedefleri
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulunda çeşitlilik ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, uyumluluk ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Değer zinciri için yönetişim hedefleri
Kapsam
Şirket, değer zinciri için yönetişim ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.

Sorumlu liderlik
Kapsam
Şirket, hedefler için ortaklık ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
Strateji
İş modeli
Kapsam
Şirket, değer yaratma sürecini görsel olarak paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, iş modelini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, insan sermayesinin değerlendirmesini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, finansal sermayesinin değerlendirmesini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, üretilmiş sermayesinin değerlendirmesini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, doğal sermayesinin değerlendirmesini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ilişki sermayesinin değerlendirmesini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, fikir sermayesinin değerlendirmesini paylaşıyor.
Stratejinin SKA’lar ile bağlantısı
Kapsam
Şirket, stratejisini SKA’lar ile ilişkilendiriyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 1: Yoksulluğa Son ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 2: Açlığa Son ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 3: Sağlıklı Bireyler ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 4: Nitelikli Eğitim ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 13: İklim Eylemi ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 14: Sudaki Yaşam ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 15: Karasal Yaşam ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejisini SKA 17: Hedefler için Ortaklıklar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Board
Yönetim kurulu tüzüğü
Kapsam
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde atama ve ücretlendirme ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yedekleme planlaması ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yönetim kurulu bağımsızlığı ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde bilgi ve bağımsız tavsiyeye erişim ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde eğitim ve oryantasyon ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yönetim kurulu değerlendirmesi ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yönetim kurulu başkanının rolü ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde kurul üyelerinin görevleri ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde komiteler ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde çıkar çatışması ve ilgili taraflarla işlem ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde davranış kuralları ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
Yönetim kurulu sorumlulukları
Kapsam
Şirket, tüzüğünde yönetim kurulunun rolünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, stratejiyi yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, denetlemeyi yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, risk yönetimini yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirliği yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iç kontrolü yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş etiğini yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Yönetim kurulu yapısı
Kapsam
Şirket, yönetim kurulunun yetkinlik matrisini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik yetkinliğini yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, insan kaynakları yetkinliğini yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş yönetimi yetkinliğini yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, risk yönetimi yetkinliğini yetkinlik matrisinde paylaşıyor.

Uygulama

Bölüm
Detay
K/D
Kriter
Sonuçlar
Çevresel sonuçlar
Kapsam
Şirket, çevresel performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, su ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlar ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, enerji ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, atık yönetimi ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, biyoçeşitlilik ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tehlikeli maddeler ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Çevre sonuçlarının kapsamı
Kapsam
Şirket, çevre ile ilgili performans sonuçlarını coğrafya bazında paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri için performans sonuçlarını paylaşıyor.
Ekosisteme yönelik sonuçlar
Kapsam
Şirket, çevre bilinci ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Sosyal sonuçlar
Kapsam
Şirket, sosyal konularla ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, insan hakları ve iş gücü uygulamaları ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ürün tasarımı ve portföyü ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Sosyal sonuçların kapsamı
Kapsam
Şirket, sosyal konular ile ilgili performans sonuçlarını çalışan grubuna göre paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, sosyal konular ile ilgili performans sonuçlarını coğrafya bazında paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri için sosyal performans sonuçlarını paylaşıyor.
Topluma yönelik sonuçlar
Kapsam
Şirket, toplumu güçlendirme ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Yönetişim sonuçları
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulunda çeşitlilik ile ilgili verilerini ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri ile ilgili verilerini ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, uyumluluk ile ilgili verilerini ölçüyor ve paylaşıyor.
Yönetişim sonuçlarının kapsamı
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili performans sonuçlarını çalışan grubuna göre paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili performans sonuçlarını coğrafya bazında paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri için yönetişim ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Hedefler için Ortaklık sonuçları
Kapsam
Şirket, hedefler için ortaklık ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
Paydaşlar için değer yaratma
Kapsam
Şirket, dış paydaşlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çevre için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, toplum için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, devlet için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, iç paydaşlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, müşteriler için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, hissedarlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
Paydaş katılım yöntemleri
Kapsam
Şirket, paydaş katılım yöntemlerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı için anketler düzenliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı için çalıştaylar düzenliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı için yüz yüze görüşmeler düzenliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı için halka açık toplantılar düzenliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı için odak grupları düzenliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı için araştırma yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılım yöntemleri kullandığını paylaşıyor.
Sonuçların SKA’lar ile ilişkilendirilmesi
Kapsam
Şirket, sonuçlarını SKA’lar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 1: Yoksulluğa Son ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 2: Açlığa Son ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 3: Sağlıklı Bireyler ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 4: Nitelikli Eğitim ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 13: İklim Eylemi ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 14: Sudaki Yaşam ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 15: Karasal Yaşam ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sonuçlarını SKA 17: Hedefler için Ortaklıklar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
Risk Yönetimi
Risk azaltma kapsamı
Kapsam
Şirket, risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, finansal risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çevresel risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sosyal risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, itibar açısından risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
Risk yönetimi yaklaşımı
Kapsam
Şirket, sürdürülebilirlik için risk yönetimi yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik için risk transfer yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik için risk alma yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik için risk kısıtlama yaklaşımını paylaşıyor.
Tedarik Zinciri Güvencesi
Tedarik zinciri denetim kapsamı
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çevre ile ilgili konular için tedarik zinciri güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sosyal konular ile ilgili tedarik zinciri güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetişim ile ilgili konular için tedarik zinciri güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri için güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için uyumluluk ile ilgili güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için belgeleme ile ilgili güvence sonuçlarını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için üçüncü şahıs onay/denetim ile ilgili güvence sonuçlarını paylaşıyor.

Gözetim

Bölüm
Detay
K/D
Kriter
Sonuç Değerlendirmesi
Çevresel sonuçların değerlendirilmesi
Kapsam
Şirket, çevre ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, su ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlar ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, enerji ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, atık yönetimi ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, biyoçeşitlilik ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tehlikeli maddeler ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Sosyal sonuçların değerlendirilmesi
Kapsam
Şirket, sosyal konularla ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ürün sorumluluğu ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Yönetişim sonuçlarının değerlendirilmesi
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetim kurulunda çeşitlilik ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primleri ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, uyumluluk ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Değerlendirme yöntemleri
Kapsam
Şirket, olaylara bağlı kayıp zamanı değerlendiriyor ve paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, düzenleyici ortam hakkındaki değerlendirmesini paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, ortaya çıkan ve gelişen standartların değerlendirmesini paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, nihai değerlendirmesini paylaşıyor.
Denetim
İç denetim kapsamı
Kapsam
Şirket iç denetimin finansal unsurları kapsadığını paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, iç denetimin süreçleri kapsadığını paylaşıyor.
Derinlik
Paylaşılan denetim komitesi tüzüğü, çevresel konuları kapsıyor.
Derinlik
Paylaşılan denetim komitesi tüzüğü, sosyal konuları kapsıyor.
Derinlik
Paylaşılan denetim komitesi tüzüğü, yönetişim ile ilgili konuları kapsıyor.
Kapsam
Şirket, iç denetimin doğrudan yönetim kuruluna karşı sorumlu olduğunu paylaşıyor.
İç denetim yapısı
Kapsam
Şirket, denetim komitesi tüzüğünde yönetim kurulunun rolünü tanımlıyor ve paylaşıyor.
Bağımsız denetim kapsamı
Kapsam
Bağımsız denetim, finansal konuları kapsıyor.
Kapsam
Bağımsız denetim, finansal olmayan konuları kapsıyor.
Derinlik
Bağımsız denetim, çevresel konuları kapsıyor.
Derinlik
Bağımsız denetim, sosyal konuları kapsıyor.
Derinlik
Bağımsız denetim, yönetişim ile ilgili konuları kapsıyor.
Tedarik zinciri güvence kapsamı
Kapsam
Bağımsız denetim, tedarik zincirini kapsıyor.
Kapsam
Tedarik zinciri denetim süreci; çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili konuları kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri denetim süreci, çevre ile ilgili konuları kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri denetim süreci, sosyal konuları kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri denetim süreci, yönetişim ile ilgili konuları kapsıyor.
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri güvence sürecini paylaşıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence süreci, öz beyan veya davranış kurallarına uyumluluğu kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence süreci, belgelemeyi kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence süreci, iç denetim/kontrolü kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence süreci, üçüncü şahıs onay veya bağımsız denetimi kapsıyor.
Kapsam
Şirket, tedarik zinciri geliştirme yaklaşımını paylaşıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence süreci, yetkinlik geliştirme ve eğitimi kapsıyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence sürecinde ihlal ve şikâyetleri bildirmek için bir kanaldan bahsediliyor.
Derinlik
Tedarik zinciri güvence süreci, yüksek riskli tedarikçiler için iyileştirici eylemi kapsıyor.
Yönetim Kurulu
Gözetim sorumlulukları
Kapsam
Şirket, yönetim kurulunun gözetim rolünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş stratejisini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çevre ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, insan hakları ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, işçi hakları ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, müşteri ve toplum ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, önemlilik seviyelerinin belirlenmesine katılımı yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, risk yönetimini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarikçi davranış kurallarını yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetici ücret ve primlerini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yedekleme planlamasını yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, iş etiğini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yolsuzlukla mücadeleyi yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ilgili taraf işlemlerini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, bağışları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, regülasyonlara uyumluluğu yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
Yönetim kurulu komiteleri
Kapsam
Şirket, bir denetim komitesine sahiptir.
Derinlik
Şirket, denetim komitesi tüzüğünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, denetim komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, bir yönetişim komitesine sahiptir.
Derinlik
Şirket, yönetişim komitesi tüzüğünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetişim komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, bir ücretlendirme ve atama komitesine sahiptir.
Derinlik
Şirket, ücretlendirme ve atama komitesi tüzüğünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, ücretlendirme ve atama komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, bir risk komitesine sahiptir.
Derinlik
Şirket, risk komitesi tüzüğünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, risk komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, bir sürdürülebilirlik komitesine sahiptir.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik komitesi tüzüğünü paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.

Öğrenme ve Yayılım

Bölüm
Detay
K/D
Kriter
Geliştirmeler
Eksiklerin incelenmesi
Kapsam
Şirket, yeni gelişim fırsatlarını belirlemek için eksiklerini inceliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Eksiklerin incelenmesi ve geliştirme fırsatları, çevre ile ilgili konuları içeriyor.
Derinlik
Eksiklerin incelenmesi ve geliştirme fırsatları, soysal konuları içeriyor.
Derinlik
Eksiklerin incelenmesi ve geliştirme fırsatları, yönetişim ile ilgili konuları içeriyor.
Kapsam
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda eksiklerini paydaş gruplarına göre inceliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda eksiklerini çalışanlar için inceliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda eksiklerini coğrafyalara göre inceliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda eksiklerini tedarik zinciri için inceliyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda eksiklerini toplum için inceliyor ve paylaşıyor.
Kaynaklar
Kapsam
Şirket, gelişim fırsatları için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çevre ile ilgili konular için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sosyal konular için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yönetişim ile ilgili konular için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, sürdürülebilirlik için ayırdığı kaynağı paydaş gruplarına göre paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlarına sürdürülebilirlik için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik için ayırdığı kaynağı coğrafyalara göre paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zincirine sürdürülebilirlik için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, topluma sürdürülebilirlik için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
Faaliyetler
Kapsam
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan dersleri değerlendirerek aksiyon alıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan çevre ile ilgili dersleri değerlendirerek aksiyon aldığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan sosyal konulardaki dersleri değerlendirerek aksiyon aldığını paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan yönetişim ile ilgili dersleri değerlendirerek aksiyon aldığını paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan derslere göre paydaş grupları bazında faaliyet gösteriyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlar hakkında sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan derslere göre faaliyet gösteriyor.
Derinlik
Şirket, sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan derslere göre coğrafyalar bazında faaliyet gösteriyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri hakkında sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan derslere göre faaliyet gösteriyor.
Derinlik
Şirket, toplum hakkında sürdürülebilirlik konusunda çıkarılan derslere göre faaliyet gösteriyor.
Eğitim
Çevresel sürdürülebilirlik eğitimi
Kapsam
Şirket, çevresel sürdürülebilirlik eğitimi yürütüyor.
Derinlik
Şirket, iklim değişikliği ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, su bilinci ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, enerji verimliliği ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, atık ve paketleme ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, sorumlu kaynak kullanımı ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi yapıyor ve paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, çevre ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlar için çevre ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yöneticiler için çevre ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, coğrafyalara göre çevre ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için çevre ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, topluluklar için çevre ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Sosyal sürdürülebilirlik eğitimi
Kapsam
Şirket, sosyal sürdürülebilirlik eğitimi yürütüyor.
Derinlik
Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, paydaş katılımı ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, liderlik gelişimi ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, sosyal sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlar için sosyal sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yöneticiler için sosyal sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, coğrafyalara göre sosyal sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için sosyal sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, topluluklar için sosyal sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi
Kapsam
Şirket, yönetişim (uyum) ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimi yürütüyor.
Derinlik
Şirket, yolsuzlukla mücadele ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, etik ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
Kapsam
Şirket, yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, çalışanlar için yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, yöneticiler için yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, coğrafyalara göre yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, tedarik zinciri için yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.
Derinlik
Şirket, topluluklar için yönetişim ile ilgili sürdürülebilirlik eğitimlerinden ölçütler paylaşıyor.