Genel Sonuçlar

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi değerlendirme kriterleri yönetim kurulunun yönlendirmesi, uygulamalar ve kapsam, yönetim kurulunun gözetimi ve sürekli öğrenme olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır.

Bu araştırma ile Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğini destekleyecek yönetişim iklimine (süreçler, kişiler, teşvikler ve şirket kültürü) sahip olup olmadığı incelendi. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımının paydaşlar, değer zinciri ve coğrafyalar bazında kapsamını ve sürekli gelişmenin öğrenme döngüsü yoluyla şirket çalışmalarına dâhil edilip edilmediği değerlendirildi. Bu kapsamda belirlenen 212 kriter ile Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri değerlendirilerek, sürdürülebilirlik yönetişim kalitesine göre 5 gruba ayrılmıştır.

Bulgularımıza göre sürdürülebilirlik yönetişim kalitesinde ülke ve sektör bazında farklılıklar mevcut. Ayrıca küresel girişim ve yaklaşımları (UNGC, GRI, SASB, IR vb.) benimsemenin, sürdürülebilirlik yönetişim kalitesinde anlamlı bir fark yarattığı ve sürdürülebilirlik raporlaması açısından iyileşmeyi hızlandırdığı gözlemlendi.

Percentage of Sustainability Leaders by Origin in Each Tier
  • İngiltere’deki Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin yarısı, 1. Grupta yer almaktadır. SGS 2019’a kıyasla İngiltere’de 1. grupta yer alan şirketlerin oranı %30’dan %49’a çıkmıştır.
  • Güney Afrika’daki Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin yarısından fazlası, 1. veya 2. grupta yer almaktadır. Almanya’daki Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin yarısı, 1. veya 2. grupta yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla ABD, Hindistan, Çin ve Türkiye takip etmektedir.
  • Küresel girişimlerin sürdürülebilirlik yönetişimine olan hızlandırıcı etkisi açıkça görünmektedir. İngiltere’deki Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin yarısından fazlası, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalamıştır. Güney Afrika’da Entegre Raporlama’nın (<IR>) benimsenmesi, sürdürülebilirlik yönetişiminde anlamlı bir fark yaratmaktadır. Almanya’da şirketlerin %80’inden fazlası GRI, ABD’de ise şirketlerin %40’ından fazlası SASB Raporlaması uyguluyor. SASB Raporlaması yapan şirketlerin %65’i 1. veya 2. grupta yer almaktadır.
Performance of Sustainability Leaders by Sector in Each Tier
  • Tüketim Ürünleri, Telekom, Gıda ve Doğal Kaynaklar sektörlerindeki Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin %50’den fazlası 1. veya 2. grupta yer almaktadır.
  • 2019 Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ne kıyasla 1. ve 2. grupta Telekom sektöründen şirketlerin oranı %36’dan %62’ye yükselerek yaklaşık iki katına çıkmıştır. Aynı süreçte 1. ve 2. grupta Tüketim Ürünleri sektöründen şirketlerin oranı %50’den %77’ye yükselmiştir.
Percentage of Sustainability Leaders by Initiative in Each Tier
  • Küresel girişim ve yaklaşımları benimsemek, Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin sürdürülebilirlik yönetişim kalitesinde anlamlı bir fark yaratmaktadır.
  • Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri arasında UNGC Lead platformuna mensup şirketlerin tamamı 1. veya 2. grupta yer almaktadır.
  • SASB Raporlaması uygulayan şirketlerin %76’sı 1. veya 2. grupta yer almaktadır.
  • UNGC 100 Şirketlerinin yarısı ve Entegre Raporlama (<IR>) uygulayan Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin %33’ü 1. grupta yer almaktadır.
  • GRI Raporlaması yapan şirketlerin yarısından fazlası 1. veya 2. grupta yer almaktadır.
Top Performers in each Country amongst Tier 1 Companies
Top Performers in each Sector amongst Tier 1 Companies